RÖFIX WINTERSTAR Лепило и шпакловка за топлоизолация

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

  • Използва се в студения и влажен период на годината при температури от +1°C до + 10°C
  • За удължаване на времето на строителния сезон
  • За завършване на текущи обекти
  • Висока ранна якост
  • Бърза и икономична обработка
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_WINTERSTAR_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизол_DC0057457.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_WINTERSTAR_Лепило_и_шпакловка__DC0041392.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_WINTERSTAR_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_BGBG_DC0066069.PDF

Минералнo, сивo лепило и армираща смес с подобрено втвърдяване, за работа при по-ниски температури, но без риск от замръзване, за фасадни изолационни плочи от полистирол (EPS-F). За лепене на изолация на тавани на мазета Paroc CGL 20.

За 3 mm и 5 mm дебелина на армиращия слой.

Категория на ползване: II съгласно ETAG 004.

вън Да се разбърка преди употреба RÖFIX R16 Зъбчата маламашка за номинална дебелина на мазилката 5mm Да не се използва при температура под 1°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!

Основа на материала:

Специално свързващо вещество

Бял цимент (несъдържащ хромати)

висококачествени добавки

минерални леки добавки