RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка за топлоизолация

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

  • Лека обработка
  • Висока ранна якост
  • Бърза и икономична обработка
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_IA_622_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_DC0019524.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_IA_622_Лепило_и_шпакловка_за_т_DC0046221.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_IA_622_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_BGBG_DC0061710.PDF

Минерална, сива лепилна и армираща маса за полистиролни плоскости (EPS-F / EPS-P / XPS-R).

За 3 mm армиращ слой (Номинална дебелина на слоя НДС).

Без дюбелиране само за дебелини на изолация до max. 10 cm.

Категория на използване: III съгласно ETAG 004.

За лепене и армиране на релефни, сухи цокълни плочи (EPS-P/XPS-R).

Хидроизолацията на цокълните изолационни плочи с Optiflex трябва да започне от под терена на поне 10 см преди самата плоча и до макс. 5 см над терена върху завършващата мазилка (виж детайла с цокълен профил). Да се съблюдават националните изисквания.

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба RÖFIX R16 Зъбчата маламашка за номинална дебелина на мазилката 5mm Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!

Основа на материала:
Цимент
Висококачествен варовиков пясък