RÖFIX W50 Лепило и шпакловка за топлоизолация

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

  • Добро сцепление
  • Висока ранна якост
  • Бърза и икономична обработка
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_W50_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_DC0017718.PDF
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_W50_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_DC0007837.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_W50_Лепило_и_шпакловка_за_топл_DC0046583.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_W50_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_BGBG_DC0061797.PDF

Минерална, сива шпакловка за лепене и армиране на полистиролни плоскости (EPS-F / EPS-P / XPS-R).

За референтна дебелина на армиращия слой 3 mm

Категория на използване: II съгласно ETAG 004.

За лепене и армиране на релефни, сухи цокълни плочи (EPS-P/XPS-R).

Хидроизолацията на цокълните изолационни плочи с Optiflex трябва да започне от под терена на поне 10 см преди самата плоча и до макс. 5 см над терена върху завършващата мазилка (виж детайла с цокълен профил). Да се съблюдават националните изисквания.

Якост на сцепление съгласно ÖNORM B6400: върху дървен материал (OSB/3): >0,08 N/mm² върху бетон: 0,25 N/mm²

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба R12 Запчеста глетарка за номинална дебелина на малтерот 3mm Обработва се с машина за мазилки Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!

Основа на материала:
Цимент
Висококачествен варовиков пясък