RÖFIX Unistar® POR Лепило и армираща смес

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

  • Светъл, бял цвят
  • Отлична обработваемост
  • Превъзходна издръжливост
  • Силно паропропускливa
  • Много висок добив
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_Unistar®_POR_Лепило_и_армираща_смес_DC0008631.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Unistar®_POR_Лепило_и_армираща_DC0046582.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_Unistar®_POR_Лепило_и_армираща_смес_BGBG_DC0061796.PDF

Минерално бяло лепило и армираща смес за лепене и армиране на плоскости от минерална пяна и дървесни влакна.

За 5 mm армиращ слой /номинална дебелина на слоя NPD/

Да не се поставя директно върху изолационни плоскости за цокъл (XPS-R / EPS-P). Трябва да се нанася един слой свързващ мост.

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба RÖFIX R16 Зъбчата маламашка за номинална дебелина на мазилката 5mm Обработва се с машина за мазилки Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите! За пръскане

Основа на материала:
Въздушна вар
Бял цимент (несъдържащ хромати)
Висококачествен варовиков пясък
Лека добавка (минерална)