RÖFIX Unistar® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

  • Най-висока удароустойчивост (устойчивост на градушка)
  • Много висок добив
  • Отлична обработваемост
  • Универсално приложимa
  • Дълго отворено време
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_Unistar®_LIGHT_Лепило_и_шпакловка_за_топло_DC0007840.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Unistar®_LIGHT_Лепило_и_шпакло_DC0046580.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_Unistar®_LIGHT_Лепило_и_шпакловка_за_топлоизолация_BGBG_DC0061795.PDF

Минерална, естествено бяла смес за лепене и армиране на плочи от минерална вата, корк, дървесни влакна и RÖFIX IB 015 Aerogel Изолационни плочи.

За удароустойчив 5 mm армиращ слой (номинална дебелина на слоя).

Категория на използване: I съгласно ETAG 004.

Възможно е "XL"-забавяне.

За лепене и армиране на релефни, сухи цокълни плочи (EPS-P/XPS-R).

Хидроизолацията на цокълните изолационни плочи с Optiflex трябва да започне от под терена на поне 10 см преди самата плоча и до макс. 5 см над терена върху завършващата мазилка (виж детайла с цокълен профил). Да се съблюдават националните изисквания.

Якост на сцепление съгласно ÖNORM B6400: върху дървен материал (OSB/3): >0,08 N/mm² върху бетон: 0,25 N/mm²

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба RÖFIX R16 Зъбчата маламашка за номинална дебелина на мазилката 5mm Обработва се с машина за мазилки Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите! За пръскане

Основа на материала:
Бял цимент (несъдържащ хромати)
Висококачествен варовиков пясък
Лека добавка (органична)