Тондах Адриатик - естествен цвят

Винербергер
0,00 лв.
Без данък

Заемат специално място в продуктовото портфолио Tondach.

Моделът Адриатик е традиционен за Балканите и напомня за старите глинени покриви. Керамичната керемида Адриатик е отличителен белег на  архитектурните традиции на средиземноморските страни и често се прилага за реновация на покриви на сгради, които имат стойността на културно и историческо наследство.

Рамери 14,0/18,0 х 45,0
Бр./м2 27,6
Покривна ширина в см 14,0/18,0
Покривна дължина в см 40
Тегло в kg/бр. 1,85
Мин. наклон на покрива (с обшивка) 18о
Бр. в сноп 5
Бр. в палет 235