Керамични блокове с кухини Porotherm 38 N+F Comfort

Винербергер
0,00 лв.
Без данък

Дебелина на стената (cm) 38
Количество разтвор (l/m³) 70
Плътност (kg/m³) 600
Размери (LxBxH в mm) 250 x 380 x 238
Тегло (kg) 14.5
Топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.108
Шумоизолация (dB) 42
Якост на натиск (N/mm²) 7.5

Керамични блокове с кухини Porotherm 38 N+F Comfort, с повишени топлоизолационни характеристики. С тези блокове се изпълняват еднослойни стени без необходимост от допълнителна топлоизолация, отговарящи на изискванията на наредба № 7 за топлосъхранение, с нут и федер, предназначени за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина на зида 38 см.