RÖFIX FN 690 Подова шпакловка

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

  • Саморазливнa
  • Може да се изпомпва
  • Бързосвързващa
  • Мразоустойчива
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_FN_690_Подова_шпакловка_DC0018277.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_FN_690_Подова_шпакловка_DC0046371.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_FN_690_Подова_шпакловка_BGBG_DC0061743.PDF

Саморазливна, бързостягаща подова изравнителна смес CT C12 F4 съгл. EN 13813 за външно и вътрешно приложение за заглаждане и нивелиране на циментови и калциево-сулфатни замазки. За полагане в ситема моля да се обърнете към RÖFIX консултант.

Саморазливните смеси не са предвидени да останат като крайно покритие и върху тях трябва да се положи подходяща настилка като паркет, плочки, ламйнат или винилово покритие.

Под вън/вътре Да се разбърка преди употреба Саморазливен Рифелова се съз зъбчата маламашка с заоблени зъбци Да не се използва при температура под 5°C Срок на годност мин. 9 месеца Внимание! Да се пазят ръцете и очите! При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Да се съблюдава актуалната техническа карта

Основа на материала:

  • Цимент
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Кварцов пясък (селектиран)