RÖFIX 970 CT 20 Циментова замазка CT C20 F4

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

  • Универсално приложимa
  • Подходящa за подово отопление
  • Незначително свиване
  • Постоянно качество
  • Може да се изпомпва
  • Универсално приложимa
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_970_CT_20_Циментова_замазка__CT_C20_F4_DC0004720.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_970_CT_20_Циментова_замазка__C_DC0056674.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_970_CT_20_Циментова_замазка__CT_C20_F4_BGBG_DC0061805.PDF

Циментова замазка съгл. ЕN 13813. Като свързана замазка, замазка върху разделителен слой, плаваща замазка върху изолация, като замазка за подово отопление, както и замазка под наклон в мокри помещения. Като основа на жилищни помещения, мазета, гаражи.

Като основа за плоски покриви, тераси и балкони, както и за ремонти.

За индустриални приложения, моля свържете се предварително с консултант на RÖFIX.

Под вън/вътре Обработва се ръчно Обработва се с помпа за замазка Да не се използва при температура под 5°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите! Срок на годност мин. 6 месеца Да се съблюдава актуалната техническа карта

Основа на материала:

  • Цимент
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Пресяти пясъци