Mашинна мазилка

Аташкан
0,00 лв.
Без данък

Готова за употреба мазилка с удължено време на втвърдяване и боравене и подобрени топло- и звукоизолационни свойства, която може да се нанася върху тухлени, газобетонни и подобни повърхности. Мазилка за гипсова основа за тухли, газобетон и YTONG. Само за вътрешна употреба Втърдява се за около 180 мин.

В пакети по 35 кг./40 бр. пале

Реакция на огън: А1

Пряка звукова изолация от носени по въздуха звуци: NPD

Термопроводимост: 0,43 W/mol K

Първоначално втвърдяване > 50 мин

Якост на натиск: ≥ 2,0 N/mm2

Якост на огъване: ≥ 1,0 N/mm2

Съотношение вода/гипс: 50 г вода/100 г гипс