Строителен гипс

Аташкан
0,00 лв.
Без данък

Високоустойчив гипс, приложим по всички видове декорационни работи, както в областите на употреба на строителния гипс. Фиксираното му време за втвърдяване позволява работа без загуби. Втърдява се за около 30 мин.

Високоустойчив гипс, приложим по всички видове декорационни работи, както в областите на употреба на строителния гипс. Фиксираното му време за втвърдяване позволява работа без загуби. Втърдява се за около 30 мин.

В пакети по 30 кг./40 бр. пале

Реакция на огън: А1

Пряка звукова изолация от носени по въздуха звуци: NPD

Термопроводимост: 0,39 W/mol K

Първоначално втвърдяване > 8,0 мин

7-дневна якост на огъване: ≥ 3,0 N/mm2

Съотношение вода/гипс: 70 г вода/100 г гипс