RÖFIX Renofinish® Универсална реновираща фина шпакловка

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

 • Отлична обработваемост
 • Втвърдяване без напрежение
 • Добра способност за изглаждане
 • Много добра адхезия
 • Незначително свиване
 • Може да се шлайфа
 • Устойчива на триене
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_Renofinish®_Универсална_реновираща_фина_шп_DC0018279.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Renofinish®_Универсална_ренови_DC0046780.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_Renofinish®_Универсална_реновираща_фина_шпакловка_BGBG_DC0061821.PDF
Newsletter Newsletter_RÖFIX_Renofinish®_Универсална_реновираща_фина_шпакловка_DC0028982.PDF

Минерална реновираща шпакловка с универсално приложение. Възможна е дебелина на полагане от 1 до 2 mm.

Изравнителна шпакловка върху минерални основи, бетонови повърхности и плоскости за сухо строителство. За обработка на товароносими, алкалоустойчиви стари полимерни мазилки и бои

Не е подходящ за топлоизолационни тухли.

Минерална фина шпакловка за повърхности Q1 до Q3

За външно и вътрешно приложение

Не е подходящ за употреба върху ТИС.

Да не се използва в областта на фасадния цокъл и областта на водни пръски.

Минерален строителен продукт съгласно Приложение A към Каталога с мерки за насърчаване на екологичното жилищно строителство.

Вътре/вън/таван Да се разбърка преди употреба Изтегля се с маламашка Обработва се като шпакловка Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!

Основа на материала:

 • Въздушна вар
 • Бял цимент (несъдържащ хромати)
 • Дисперсно свързващо вещество
 • Добавки за подобряване на обработваемостта
 • Органични добавки < 5%
 • Бяло мраморно брашно