RÖFIX Trass

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

  • Природна, екологична суровина
  • Екологично производство
  • Отлична обработваемост
  • Силно паропропускливa
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_Trass__DC0048566.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Trass__DC0046498.PDF

Без цимент, постоянно хидравлична добавка за мазилки и хоросани, специално препоръчано за поддържане на паметници.

Като добавка за бетон и хоросан, за намаляване на изцветяванията и за подобряване на обработваемостта.

Естествено фино смляно Suevit-трасово брашно, съгласно ÖNORM B 3323.

Равномерно постигане на якост, както и добри свойства на обработка.

За полагане и като подложка на каменни, бетонови плочи и др. 
С RÖFIX Естествен трас (Свързващото вещество на RÖFIX Трас-варовите продукти RÖFIX 691, RÖFIX 692 и др.) могат оптимално най-добре да бъдат пресъздадени рецептите на историческите мазилки и хоросани.

От икономическа гледна точка или при ремонтни дейности на големи площи, препоръчваме готовите продукти или полуготовите смеси на RÖFIX Модулната строителна система за опазване паметниците на културата.

Вътре/вън Обработва се ръчно Смесва със смесител с принудително действие Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!

Основа на материала:

  • Естествен трас