RÖFIX 697 Варова мазилка от модулна система - предварителна смес

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

  • Отлична обработваемост
  • Силно паропропускливa
  • Втвърдяване без напрежение
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_697__Варова_мазилка_от_модулна_система_-_п_DC0019443.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_697__Варова_мазилка_от_модулна_DC0046540.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_697__Варова_мазилка_от_модулна_система_-_предварителна_смес_BGBG_DC0061783.PDF

Предварителен шприц, основна и завършваща мазилка върху стени от пълни тухли или естествени камъни. Нанася се с машина с бутална помпа.

С добавка на гасена вар, се използва като историческа мазилка за ръчно нанасяне. Модулни конструктивни компоненти в областта на поддържане на паметници.

Вътре/вън Обработва се ръчно Смесва със смесител с принудително действие Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!

Основа на материала:

  • Природна хидравлична вар - NHL съгласно EN 459-1
  • Въздушна вар
  • Гасена вар - минимум 3 месеца отлежала
  • Добавки за подобряване на обработваемостта
  • Без органични примеси
  • Изкопен пясък (чист: промит, селектиран)