RÖFIX Belit Фин шлам

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

 • Бързосвързващa
 • Високо минерално сцепление
 • Незначително свиване
 • Висока устойчивост на сулфатни и хлоридни соли в изсъхнало състояние
 • Нисък разход
 • Мразоустойчива
 • Висока устойчивост на атмосферни влияния
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_Belit_Фин_шлам_DC0018284.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Belit_Фин_шлам_DC0046243.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_Belit_Фин_шлам_BGBG_DC0061714.PDF
Newsletter Newsletter_RÖFIX_Belit_Фин_шлам_DC0029574.PDF

Заместващ хоросан за историческа романска вар при грижата за историческите паметници и при ново строителство. Като фина шлама, заместваща каменна маса и отливаща маса при грижата за исторически паметници.

BELIT е минераложкото наименование на калциевия дисиликат, първичната фаза на свързващия материал на всички хидрaтни варови вещества, както и на RÖFIX BELIT продукти. Калцинираният свързващ материал, получен при 1100°C в пещта, съответства на исторически познатия "романцимент", който се е използвал през 1900 г. в Европа и САЩ за различни дейности по фасади, статуи и паметници, преди промяната настъпила с откриването на портландцимента.

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба Обработва се с четка Обработва се ръчно Подходяща за отливане Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!

Основа на материала:

 • Романцимент
 • Природна хидравлична вар - NHL съгласно EN 459-1
 • Без портландцимент
 • Забавител на свързване или втвърдяване
 • Без органични примеси
 • Без синтетична дисперсия
 • Объл фин варовиков пясък