RÖFIX Belit Хоросан за отливане

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

 • Бързосвързващa
 • Високо минерално сцепление
 • Незначително свиване
 • Висока устойчивост на сулфатни и хлоридни соли в изсъхнало състояние
 • Нисък разход
 • Мразоустойчива
 • Висока устойчивост на атмосферни влияния
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_Belit_Хоросан_за_отливане_DC0018283.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_Belit_Хоросан_за_отливане_DC0046230.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_Belit_Хоросан_за_отливане_BGBG_DC0061712.PDF

Заместващ хоросан за историческа романска вар при грижата за историческите паметници и при старо строителство. Хоросан за отливане, запълващ хоросан, заместваща каменна маса при грижата за паметниците на културата.

Разтвор за отливане на силиконови или двукомпонентни форми.

За тънкослойна обработка на повърхности се използва RÖFIX BELIT Фин шлам.

BELIT е минераложкото наименование на калциевия дисиликат, първичната фаза на свързващия материал на всички хидрaтни варови вещества, както и на RÖFIX BELIT продукти. Калцинираният свързващ материал, получен при 1100°C в пещта, съответства на исторически познатия "романцимент", който се е използвал през 1900 г. в Европа и САЩ за различни дейности по фасади, статуи и паметници, преди промяната настъпила с откриването на портландцимента.

Вътре/вън Да се разбърка преди употреба Обработва се с четка Обработва се ръчно Подходяща за отливане Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите! Да се съблюдава актуалната техническа карта Срок на годност мин. 12 месеца

Основа на материала:

 • Романцимент
 • Природна хидравлична вар - NHL съгласно EN 459-1
 • Без портландцимент
 • Забавител на свързване или втвърдяване
 • Без органични примеси
 • Без синтетична дисперсия
 • Объл фин варовиков пясък