RÖFIX 773 STONELINE Среднослойна каменна мазилка

Рьофикс
0,00 лв.
Без данък

  • Висока механична натовареност
  • лек начин на обработка
  • Минерален, матов повърхностен характер.
  • Подходяща за топлоизолационни комбинирани системи
  • Не се разлага
Техническа карта (TM) _карта__TM__RÖFIX_773_STONELINE_Среднослойна_каменна_мазилка_DC0024130.PDF
Информационен лист за безопасност _лист_за_безопасност_RÖFIX_773_STONELINE_Среднослойна_кам_DC0046282.PDF
Декларация за експлоатационни показатели (DOP) _за_експлоатационни_показатели__DOP___RÖFIX_773_STONELINE_Среднослойна_каменна_мазилка_BGBG_DC0061722.PDF

Фабрично приготвена благородна мазилка CR-CS II-W2 спрямо EN 998-1.

Минерална дебелослойна завършваща мазилка за направа на драскани структури при фасади върху варо/циментови основни мазилки и ТИСС.

На този естествен продукт могат да бъдат направени по желание индивидуални напасвания, като напр.зърнометрия съобразно региона, добавка на слюда, цветно зърно, по желание без биоциди и др.

Не е подходящ в областта на ок. 10 cm над горният ръб на терена (в областта на цокъла, балкон, тераса и др.).

Тази високоустойчива, алкална, завършваща мазилка се почиства от само себе си под въздействието на атмосферните влияния и чрез своята влагоактивност, предотвратява образуването на конденз по повърхността. “ВЛАГОАКТИВНA“ означава, че водните пари кондензират в порите на мазилката, а не както във филмообразуващите, силно хигроскопични мазилки да се концентрират върху повърхността на фасадата. В допълнение към това, чрез своят висококачествен, минерален външен вид, RÖFIX 773 Stoneline създава визуалната илюзия за въздействащия, безфугов, естествен камък.

Не е подходящ върху топлоизолационни системи с минерална вата.

вън Да се разбърка преди употреба Изтегля се с маламашка Обработва се с машина за мазилки RÖFIX R16 Зъбчата маламашка за номинална дебелина на мазилката 5mm Рифелова се със зъбчата маламашка със зъбци 6 mm Шлайфа се с RÖFIX ренде Да не се използва при температура под 5°C или над 30°C При обработка да се пази от атмосферни влияния и слънце Внимание! Да се пазят ръцете и очите!

Основа на материала:

  • Бяла хидратна вар (CL90)
  • Бял цимент (несъдържащ хромати)
  • Латентно хидравлично свързващо вещество
  • Селектирани пясъци (напр. бял мрамор в стандартният продукт)